• Nasza mocna strona jest wszechstronne doświadczenie i rzetelność

  Doradzamy Klientom indywidualnym i małym firmom

 • Szukamy rozwiązań, które spełniają oczekiwania Klienta

  Sukces naszego Klienta jest naszym sukcesem

 • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i prowadzimy ja według wcześniej opracowanej strategii

  Słuchamy i doradzamy

ADWOKAT MIROSŁAWA SZCZĘŚNIAK

Najlepsze miejsce do uzyskania porad z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego i handlowego

Nasza Kancelaria istnieje na rynku prawniczym od 2001 roku. Świadczy usługi prawne dla Klientów indywidualnych oraz firm, głównie na terenie województwa dolnośląskiego.

Nasz główny cel to wspieranie Klientów i pomaganie im poprzez poszukiwanie optymalnych dla nich rozwiązań prawnych dla osiągnięcia zamierzonego celu, obrona ich praw, reprezentowanie w postępowaniu sadowym i pozasądowym.

Mirosława Szczęśniak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy w zawodzie prokuratora, radcy prawnego a następnie adwokata.

 • REKOMEDACJA
  Bogusława Kochmańska
  Prezes Zarządu, Grupa Tanzanit sp. z o. o.
  Prezentowany przez firmę zasób wiedzy daje klientowi poczucie, że jest w dobrych rękach. Pracownicy Kancelarii to profesjonaliści, którzy solidnie i z zaangażowaniem służą pomocą.
 • REKOMENDACJA
  Andrzej Bartkowiak
  Radny Rady Miejskiej w Głogowie
  Pracownicy Kancelarii, dzięki profesjonalizmowi i szybkiemu podejmowaniu działań w ważnej dla mnie sprawie zdobyli moje zaufanie. Świetna współpraca sprawia, że z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Mec. Mirosławę Szczęśniak jej przyszłym klientom.
OBSZARY PRAKTYKI
 • PRAWO KARNE

  Prowadzimy obsługę prawna w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego i wykroczeń

  • * obrona w procesie karnym
  • * reprezentowanie praw pokrzywdzonego - oskarzyciela posiłkowego
  • * dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem
 • PRAWO RODZINNE

  Pomagamy w rozwiązywaniu wszelkich spraw związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym

  • * rozwód i podział majątku dorobkowego
  • * władza rodzicielska i kontakty z małoletnimi
  • * alimenty na małoletnich i małżonków
 • PRAWO CYWILNE I HANDLOWE

  Reprezentujemy strony w sprawach o roszczenia majątkowe i niamajątkowe w postępowaniu cywilnym. Doradzamy osobom prawnym

  • * roszczenia o zapłatę, w tym odszkodowania
  • * sprawy spadkowe
  • * sprawy gospodarcze
CENNIK USŁUG
Prowadzenie spraw
Sprawy o rozwód - od 3000 zł
Obrona w sprawach karnych - od 3000 zł
Sprawy rodzinne - od 1500 zł
INNE
Sporządzanie pism, wezwań, opinii, reprezentowanie przed sądami są wyceniane indywidualnie
Ceny usług adwokackich w sprawach majątkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez skarb państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł — 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł — 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł — 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł — 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł — 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł — 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł — 10800 zł.
Standardowa porada prawna z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, pracy, wykroczeń, handlowego – 150 zł
DO POBRANIA
WARTO WIEDZIEĆ
SPRAWY KARNE
 • POKRZYWDZONY

  Osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone. Adwokat w imieniu pokrzywdzonego może na etapie postępowania przygotowawczego składać wnioski dowodowe, zaskarżać postanowienia, zgłaszać udział pokrzywdzonego do działania w procesie karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, sporządzać pozew cywilny w postępowaniu karnym, wnioskować o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

 • PODEJRZANY

  Osoba, wobec której w trakcie postępowania przygotowawczego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Adwokat podejmuje czynności w imieniu podejrzanego w całym postępowaniu przygotowawczym, w tym: składa wnioski dowodowe, zażalenia na postanowienia, czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania, pomaga w mediacji, negocjuje wymiar kary w przypadku możliwości złożenia wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.

 • OSKARZONY

  Osoba, przeciwko której prokurator skierował do sadu akt oskarżenia lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Oskarżony ma prawo do pomocy adwokata w całym postępowaniu oraz do kontaktu z adwokatem w przypadku pozbawienia wolności. Adwokat może w imieniu oskarżonego składać wnioski o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, negocjować wymiar kary oraz uczestniczyć w całym postępowaniu sadowym, pomagać w mediacji.

SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE
 • POWÓD

  Osoba, która złożyła pozew cywilny aby dochodzić swych praw w postępowaniu sadowym. Adwokat może złożyć pozew w imieniu powoda, składać wnioski dowodowe, zastępować powoda w postępowaniu, reprezentować go w negocjacjach ze strona przeciwna (pozwanym).

 • POZWANY

  Osoba, która została pozwana do spełnienie określonego świadczenia określonego w pozwie. Pomoc adwokata polega na ochronie słusznych praw pozwanego w procesie, składaniu wniosków dowodowych, zastępowaniu na rozprawie, prowadzeniu negocjacji.

 • WARTOSC PRZEDMIOTU SPORU

  Kwota lub świadczenie, jakiego powód domaga się od pozwanego w postępowaniu sadowym

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI
DANE TELEADRESOWE

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mirosława Szczęśniak

ul. Armii Krajowej 28

59-330 Lubin

tel: 665 41 22 05

e-mail: kancelaria.lubin@interia.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek: 9 - 16

poza tymi godzinami, wyłącznie w sprawach wyjątkowo pilnych (np. areszt), proszę o kontakt na nr 601 748 942